3 mln_

Wolnych miejsc pracy do 2030 roku w Polsce

Czy imigranci są przyszłością polskiego rynku racy?

Książka Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przediębiorstw jest odpowiedzią na rosnącą liczbę imigrantów zarobkowych w Polsce, szczególnie z Ukrainy. Publikacja powstałą z inicjatywy i pod patronatem OTTO Work Force Central Europe, międzynarodowej agencji pośrednictwa pracy, która w Polsce zatrudnia obywateli Ukrainy.

W książce znajdziecie Państwo między innymi:

Analizę sytuacji demograficznej w Polsce

Omówienie wpływu imigrantów na rynek pracy, gospodarkę i przedsiębiorstwa

Temat zarządzania zasobami ludzkimi w kontekscie imigracji

Opinie pracodwaców zatrudniających imigrantów z Ukrainy, oraz samych pracowników na temat pracy w Polsce

Omówienie wypływu imigrantów na niemiecki i brytyjski rynek pracy

Partnerzy

Recenzja

Książka stanowi wartościowe opracowanie, które dostarcza wielu argumentów na rzecz prawidłowego i odpowiedzialnego traktowania zjawiska emigracji, rozpatrywanego w kontekście kształtowania się rynku pracy oraz rozwoju przedsiębiorstw w naszym kraju. Może ono być z powodzeniem dedykowane różnym kręgom czytelników: przedstawicielom władz samorządowych oraz administracji państwowej, menedżerom oraz pracownikom działów personalnych przedsiębiorstw, doradcom zawodowym, pracownikom mediów, studentom oraz wszystkim innym osobom zainteresowanym poruszaną w nim problematyką

Prof. zw. dr hab. Czesław Zając

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą w zakresie zatrudniania obywateli z Ukrainy,

prosimy o pozostawienie kontaktu.